Zuidzicht

Veelgestelde vragen

Wat is de exacte locatie van Zuidzicht?

Zuidzicht ligt aan de Kempische Kaai, net naast het kanaal in Hasselt. Aan de overkant bevindt zich de toren van de oude gelatinefabriek.

Wat is de oriëntatie van de appartementen?

De woonkamers van de appartementen zijn op het zuiden of het westen gericht. De appartementen met de gevel aan de kanaalkant zijn westelijk georiënteerd. De appartementen met de gevel aan de pleinkant hebben een zuidelijke oriëntatie.

Nu al je Zuidzicht-paradijs kopen? Wacht niet te lang

Wanneer is de oplevering voorzien?

De eerste privatieve opleveringen zijn voorzien vanaf 2020.

Valt Zuidzicht onder de wet Breyne?

Ja. De wet Breyne is de woningbouwwet van 9 juli 1971. Ze beschermt en vrijwaart de rechten van de koper. Als koper ben je dus zeker dat:

  • … Kolmont een waarborg heeft neergelegd bij de bank. Deze waarborg garandeert dat we de appartementen volledig afwerken volgens de bepalingen van het contract.
  • … Kolmont niet alleen aansprakelijk is voor verborgen gebreken. Ook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware, zelfs licht verborgen gebreken, ligt bij ons.
  • … De oplevering in twee fasen verloopt. De voorlopige oplevering gebeurt bij de overhandiging van de sleutel. De definitieve oplevering vindt ten vroegste een jaar na de voorlopige oplevering plaats. Dat geeft jou als koper de kans om eventuele gebreken – eigen aan de bouw – op te merken en te melden aan de bouwheer. De bouwheer staat in voor de kosten.

Ook de betalingsmodaliteiten zijn vastgelegd in de wet Breyne. Zie volgende vraag.

Hoe verlopen de betalingen?

Bij ondertekening van de verkoopovereenkomst betaalt de koper een voorschot van 10% van de grondwaarde. De rest van de grondwaarde en de notariskosten betaal je bij de notaris als je de akte ondertekent.

De constructiewaarde betaal je in schijven, naargelang de werken vorderen. De bedragen worden uitgedrukt in een percentage van het totaalbedrag. De eerste schijf betaal je bij de start van de kelderwerken, de laatste schijf bij overhandiging van de sleutel.

Hoeveel kost een garage?

Er zijn ondergrondse parkeerplaatsen vanaf 25.000 euro.

Hoeveel kost een kelder?

Er zijn ondergrondse kelderbergingen vanaf 3.000 euro.